OBS Wemeldinge Early Bird school.

earlybirdOBS Wemeldinge is sinds 2013 een Early Bird school. Om te weten waar de school aan moet voldoen, is er door Early Bird een kijkwijzer gemaakt. We willen ouders bekend maken met ons vroegtijdig vreemde talen onderwijs (VVTO).

Jonge kinderen kunnen spelenderwijs een taal leren. Door gebruik te maken van de programma's van EarlyBird en de gebruikte methodes iPockets en Backpack Gold zijn er hiervoor voldoende mogelijkheden. De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen geen Engelse les, maar spelen en zingen in het Engels. Zonder dat ze zich daar bewust van zijn groeit hun woordenschat snel en ontwikkelen ze een goede uitspraak. De ervaring heeft geleerd dat een vroege start ook zéér motiverend is. Er wordt met veel plezier gewerkt aan een goede basis voor verder leren van Engels in de hogere groepen en daarna. Er zijn aanwijzingen dat het vroege leren van een twee (of derde) taal een positieve invloed heeft op de algemene taalontwikkeling.

Vroeger met Engels beginnen betekent ook meer tijd voor Engels. Acht jaar op een EarlyBird-school met een start in de onderbouw of twee jaar op een reguliere basisschool, dat is een fors verschil. Daarnaast wordt er met het EarlyBird-programma per jaar meer onderwijstijd besteed aan Engels. We verwachten dat scholen voor elke groep tenminste 60 minuten per week reserveert voor Engelstalige activiteiten. Kinderen moeten de tijd krijgen, niet alleen om de taal te leren, maar ook en vooral om die te gebruiken.   Er zijn nog meer voordelen aan 'Meer Engels' per week en een vroege start. De kinderen kunnen hun Engelse taalvaardigheid eerder buiten school toepassen, bijvoorbeeld op vakantie en op het internet. Alle kennis die ze daar opdoen, nemen ze weer mee terug naar school. Zo kunnen binnen- en buitenschools leren van Engels elkaar versterken.

Een vroege start betekent dat je goed rekening houdt met de manier waarop kinderen een taal leren. Er wordt aangesloten qua didactiek bij de gangbare visies op het (taal)leerproces. De thema's zijn gebaseerd op de belevingswereld van de kinderen. Kleding, de seizoenen, huis en buurt en andere onderwerpen komen al aan de orde in de lessen onder- en middenbouw en dat gebeurt dan dus voor een deel in het Engels. Wordt het lente, dan is het minstens een uur per week ook 'Spring'! In de hogere groepen kijken we naar wereldoriëntatie, muziek of andere vakken om de relatie tussen taal leren en taal gebruiken te versterken. Daar waar ze Engels moeten leren, zien we volop mogelijkheden op en buiten school waar ze hun Engels kunnen gebruiken.

ipocketsHet uitgangspunt van iPockets is de natuurlijke taalverwerving. iPockets begint eerst met luisteren, begrijpen en spreken. Halverwege groep 4 komt daar lezen en een klein beetje schrijven bij. De leerlingen leren aan de hand van leuke en praktische opdrachten de Engelse taal en ontwikkelen daarbij natuurlijk ook andere vaardigheden. Er wordt veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden, zodat leerlingen het vertrouwen krijgen om in het Engels te praten. De activiteiten en opdrachten zijn afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Woordkennis leidt tot taalverwerving. iPockets is vooral gericht op de woordenschat-verwerving. Vanuit de beginsituatie zijn er de stappen van voorbewerking, semantisering, consolidatie en uiteindelijk toetsing. De kernwoorden worden binnen iPockets vaak herhaald en in verschillende contexten aangeboden. iPockets is bewerkt en voor het Nederlandse onderwijs op maat gemaakt. De didactiek is omgezet naar de gangbare onderwijskundige situaties en sluit aan bij het Nederlands curriculum. Bovendien wordt u ondersteund door een Nederlandstalige handleiding. Daarbij zijn ook de onderwerpen en de thema’s in iPockets afgestemd op Nederland. De thema’s volgen de vier seizoenen en ook belangrijke gebeurtenissen als bijvoorbeeld Sinterklaas, Pasen en de Kinderboekenweek worden behandeld. Op deze manier worden de extra lessen Engels spelenderwijs en zonder moeite in het huidige onderwijsprogramma verweven en sluit de methode optimaal aan op de belevingswereld van uw leerlingen. iPockets bestaat uit 3 niveaus en elk niveau heeft zijn eigen herkenbare en grappige handpop. Deze dierenfiguren komen in de lesstof terug. De thema’s zijn herkenbaar en volgen het schooljaar. Verder zijn er actuele thema’s die u in kunt zetten. Dat zijn bijzondere gebeurtenissen die een vaste plek hebben in de wereld van het kind en in het schoolprogramma. Jaarlijkse zullen er nieuwe thema’s worden toegevoegd. De thema’s binnen iPockets zijn zo opgebouwd, dat ze gelijk opgaan met de ontwikkeling van de leerlingen en parallel lopen met de bewustwording van de wereld om hun heen.

backpackBackpack Gold verzorgt een doorlopende leerlijn Engels van groep 5 tot en met groep 8 en verschilt van andere beschikbare methodes door de relevantie van de aangeboden woordenschat, de nadruk die de methode legt op het beheersen van alle vaardigheden en de oorspronkelijk Engelstalige auteurs.   Backback Gold wordt wereldwijd gebruikt als methode Engels. De leerlingen gaan echt Engels leren en leren beheersen waardoor ze met een geschikt niveau Engels de basisschool zullen verlaten. Leerlingen hebben veel plezier tijdens het leren door gebruik van het grote aantal liedjes, versjes, spelletjes, verhalen en projecten.   De methode is voorzien van uitgebreide digibord software waarbij het boek tot leven komt op het digibord en al het audio- en videomateriaal met een klik op het bord toegankelijk zijn. De Nederlandse handleiding en de digibord software zorgen ervoor dat de leerkrachten de leerstof makkelijk kunnen overbrengen aan de leerlingen. Backpack Gold vormt samen met iPockets een doorlopende leerlijn Engels voor het basis-onderwijs. De methode onderscheidt zich van andere Engelse lesmethoden door de benadering van de verschillende taalvaardigheden en het aanbieden van een rijke relevante woordenschat. Er is veel aandacht voor de spreekvaardigheid. De methode houdt rekening met de meervoudige intelligentie van leerlingen. Digibord software geeft het boek digitaal weer op het digibord, en bevat ook andere extra materialen, zoals; video’s en oefeningen. Er is een relevante opbouw van taalgebruik en daaraan verbonden relevante woordenschat.

De methode bestaat voor het basisonderwijs uit 4 niveaus (level 1 tot en met 4). Elk niveau bevat 8 hoofdstukken die de belangrijkste structuren en woordenschat naar voren brengen. Alle lessen hebben een duidelijk taaldoel en elk hoofdstuk wordt afgesloten met een vakoverstijgend project. Er is differentiatie mogelijk naar interesse, leerstijl en niveau. Per les worden er suggesties gedaan om de lesstof uit te breiden. Er zijn diverse activiteiten die verschillende leerstijlen aanspreken en het aanbod aan woordenschat is afgestemd op de mentale leeftijd.