Buitenschoolse opvang (BSO) Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Basisscholen zijn verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang, tussen 7.30 en 18.30 uur, te organiseren als ouders hierom vragen. OBS Wemeldinge heeft hiervoor een samenwerking met kinderopvangorganisatie Kibeo, zie www.kibeo.nl