In onze missie geven we aan wat we beschouwen als de opdracht van de Stichting Facetscholen voor Openbaar onderwijs in de gemeente Kapelle.

De Facetscholen verzorgen voor alle kinderen van elke levens- of godsdienstige overtuiging in de leeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar kwalitatief goed en uitdagend onderwijs. Met andere woorden: we willen kwaliteitsscholen zijn. Dat onderwijs geeft kinderen de gelegenheid zich op intellectueel, sociaal, emotioneel, lichamelijk en creatief gebied naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen. De Facetscholen zorgen ervoor dat kinderen zich in een positieve, veilige en uitdagende leeromgeving kunnen vormen tot zelfstandige, bewuste, betrokken, mondige, sociale en verantwoordelijke jonge mensen.