Op www.onderwijsinspectie.nl vindt u meer informatie over de inspectie voor het onderwijs. Tevens kunt u inspectierapporten opvragen van basisscholen.

Het inspectierapport van OBS Wemeldinge kunt u ook hier op onze website vinden.