Aanmelden GVO en HVO lessen voor volgend schooljaar

De leerlingen uit groep 3 tot en met 8 worden in de gelegenheid gesteld om wekelijks drie kwartier een les te volgen van een van de leerkrachten die levensbeschouwelijk onderwijs aanbieden. Er kan worden gekozen tussen Godsdienst Vormings Onderwijs (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO).

In bijgaande bestanden kunt u kennis nemen van de inhoud van deze lessen, zodat u en goede keuze kunt maken voor uw kind(eren).

In april krijgen de kinderen uit de groepen 2 t/m 7 deze informatie ook op papier mee naar huis samen met een inschrijfformulier dat we graag ingevuld en ondertekend terug op school ontvangen. In het volgende schooljaar delen we uw kind(eren) in in de groep van uw keuze. Gedurende het schooljaar kan er in principe niet meer gewisseld worden.

Via onderstaande link kunt u de informatie doorlezen.

GVO

HVO