Brief herstart scholen vanaf 11 mei

Wemeldinge, 6 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals in eerdere berichten al gemeld: vanaf a.s. maandag mogen de scholen heel voorzichtig weer vorm geven aan onderwijs op school. Daar zijn we als team HEEL blij mee, want we missen de kinderen enorm!

 

Enkele regels waar we ons als school aan moeten houden zijn:
● De school mag voor de helft bezet zijn, dit betekent voor ons dat er per dag ongeveer 80 leerlingen op school zijn.
● De noodopvang voor ouders in vitale beroepen blijft bestaan en wordt vormgegeven in de eigen groep van het kind. Voor- en na schooltijd regelt Kibeo de opvang.
● Alleen kinderen, teamleden, schoolbegeleiding en stagiaires betreden de school en het plein. Belangrijk is dat ouders buiten het hek de gepaste afstand van 1,5 meter behouden.

Voor de kleuters gelden de volgende aanvullende afspraken:
● Kleuters kunnen pas naar school komen als ze zelfstandig naar het toilet kunnen en zelfstandig hun jassen en schoenen aan kunnen trekken én dicht kunnen doen.
● Als de kinderen een ongelukje hebben, wordt de ouder gebeld.

 

Daarnaast zijn er diverse regels wat betreft hygiëne. Hierover meer in een aparte bijlage achterin deze brief.

Elke school mag het “50%-onderwijs” op eigen wijze invullen, passend bij de eigen situatie.

Voor onze school gaat dit er als volgt uit zien:


● Op de dagen dat de ene helft van de groep thuisonderwijs heeft, zijn er geen online meetings of instructiefilmpjes e.d., aangezien de leerkracht les geeft aan de andere helft. Wel is het de bedoeling dat het kind thuis het opgegeven werk maken.

 

De kinderen zijn ingedeeld in twee groepen:


● Groep A: maandag, woensdag en vrijdag 15 mei op school, andere dagen thuis.
● Groep B: dinsdag, donderdag en vrijdag 29 mei op school, andere dagen thuis.
● De hemelvaartvakantie (21 en 22 mei) zijn alle leerlingen vrij.
● In welke groep uw kind(eren) zit(ten) staat in een aparte bijlage achterin deze brief.


Het schema is gemaakt tot 1 juni (Pinksteren). Er wordt momenteel vanuit gegaan dat de kinderen na 1 juni weer volledig naar school gaan. Mocht dit anders zijn, dan krijgt u een nieuw schema voor de periode daarna.

Brengen en halen

● Ouders komen niet op het plein en/of in het gebouw.
Tussen 08:25 en 08:30 uur verzamelen de kleuters bij de leerkracht op het plein en gaan daarna met elkaar naar binnen
● Groepen 3 t/m 8 gaan tussen 08:15 en 08:24 uur zelfstandig naar binnen door de gebruikelijke ingangen en worden daar opgevangen in het lokaal door de leerkracht
● De volgende groepen gebruiken de kapstokken: groep 1, 2, 4 en 7
● Bij de groepen 3, 5, 6 en 8 gaan de jassen en tassen mee het lokaal in
● Bij binnenkomst in de klas wassen de kinderen hun handen, sprayen de handen met desinfectiemiddel en gaan op hun plaats zitten.
● ‘s Middags verlaten de kinderen de school:
   ○ Groepen 1 en 2 spelen buiten tussen 13:30 en 13:45 uur en worden in die tijd opgehaald door de ouders
   ○ Groepen 3 en 4 spelen buiten tussen 13:45 en 14:00 uur en worden in die tijd opgehaald of mogen
   ○ Groep 5 gaat om 14:00 uur door de hoofdingang naar huis ○ Groep 6 en 7 gaan om 14:00 uur naar huis
   ○ Groep 8 gaat om 14:10 uur naar huis

 

Mocht er nu of in de komende weken iets niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op via de mail of de telefoon. Indien er vanuit u of vanuit de leerkracht zaken besproken dienen te worden over uw kind(eren) dan verloopt het contact met de leerkracht voorlopig uitsluitend via de mail of de telefoon.

Met vriendelijke groet, namens het team,
Johan van Westenbrugge