Ouderbrief Albero 22-04-2020

Middelburg, 22 april 2020


Beste ouders/verzorgers van de kinderen van Albero,


Gisteren hebben jullie vast de persconferentie gezien waarin onze minister-president aankondigde dat de basisscholen op 11 mei weer gefaseerd opgestart gaan worden. Door veel kinderen en ook ouders is dit met gejuich ontvangen.


Er is vanmorgen direct gestart met overleg op allerlei niveaus om te bekijken wat dat betekent voor de Albero scholen en hoe we het gaan aanpakken. We begrijpen dat er nu nog heel veel vragen en onduidelijkheden zijn. In de namiddag is het protocol van de PO Raad (dat zijn zowat alle besturen voor primair onderwijs bij elkaar in heel Nederland) aan ons gemaild met duidelijke richtlijnen over wat wel mag en wat niet.


Een paar van de belangrijkste zaken op een rijtje:

- het fysieke onderwijs, dus kinderen in het schoolgebouw, start op 11 mei;
- slechts de helft van het aantal kinderen van een school mag per dag op school aanwezig zijn;
- deze helft mag niet wisselen van samenstelling tijdens een schooldag;
- kinderen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden;
- leerkrachten doen dat wel t.o.v. de kinderen voor zo ver dat mogelijk is;
- personeelsleden houden zich onderling strikt aan de anderhalve meter afstand;
- kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik blijven maken van de extra opvangmogelijkheden;
- de dagen dat kinderen niet op school zijn, moeten "gevuld" worden met bijvoorbeeld huiswerkopdrachten;
- ouders mogen het plein en het gebouw niet betreden.


Er staan nog veel meer zaken in dit protocol. Het is goed mogelijk dat dit de komende dagen nog aangescherpt of aangevuld wordt. Bovenschools zullen we dit goed in de gaten blijven houden en zullen we voor alle teams en scholen een duidelijke richtlijn meegeven. Uiteraard is er per school ruimte voor maatwerk. Komende week gaan we dit bovenschools in orde maken. In de week van 4 mei gaan schoolteams hier samen met de MR, zelf mee aan de slag. De komende 1 ½ week is het echt even vakantie, zowel voor de kinderen als voor onze medewerkers.


De meivakantie duurt tot 6 mei. Uiteraard vangen we vanaf 6 mei weer de kinderen op van ouders die werken in de cruciale beroepen. Ook zullen we in die week op woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen onderwijs op afstand verzorgen. De middagen houden we vrij voor het onderwijspersoneel, zodat zij die tijd kunnen benutten om het onderwijs vanaf 11 mei inhoudelijk goed voor te bereiden en alle voorzorgsmaatregelen in het gebouw te treffen.


Vriendelijke groet en een prettige meivakantie,


Ad Vis, voorzitter CvB Albero Pim van Kampen, lid CvB Albero