Ventilatierapport OBS Wemeldinge september 2020

Onlangs is er op school een ventilatiecheck geweest. Het rapport hiervan kunt u inzien via onderstaande link:

Ventilatierapport OBS Wemeldinge