Weer samen naar school vanaf 8 juni

Beste ouders/verzorgers,


Vanaf maandag a.s. gaan de kinderen weer alle dagen naar school. Dat zal voor de kinderen fijn zijn, omdat ze sinds een paar maanden weer met de groep samen zijn. Maar ook wordt het voor de leerkrachten in de volle lokalen moeilijker om zich te houden aan de richtlijn van 1,5 meter afstand. Alle juffen hebben hun lokalen zo ingericht dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de veilige afstand, maar dat het ook lukt om de kinderen te kunnen helpen waar dat nodig is. We willen deze komende en tevens laatste vijf weken van dit schooljaar vooral werken aan het groepsgebeuren. Maar ook willen we graag aan het eind van het schooljaar in beeld hebben hoe de kinderen zich in de afgelopen periode hebben ontwikkeld op leergebied. Daarom zullen op alle Albero Scholen de eindtoetsen, bij ons de CITO toetsen, deze maand worden afgenomen. De gegevens van deze resultaten gebruiken we om zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij het niveau dat de kinderen beheersen en om een goede start te kunnen maken in het nieuwe schooljaar.


We hebben de volgende afspraken gemaakt:


● We houden de schooltijden aan van de afgelopen weken. Het binnenkomen en naar buiten gaan gaat dus zoals in de “Corona-tijden”.
● We vragen de ouders die een chromebook van school te leen hebben, om die maandag 8 juni bij de leerkracht in te (laten) leveren. Plak aan de buitenkant a.u.b. de naam van uw kind(eren) op het chromebook.
● Er worden dit schooljaar geen HVO en GVO lessen meer gegeven.
● De vrijwillige ondersteuners die wekelijks op school helpen komen pas weer in het nieuwe schooljaar op school.
● De rapporten van groep 1 t/m 7 gaan mee naar huis op woensdag 8 juli. Het rapport ziet er anders uit dan dat u gewend bent. Dat heeft alles te maken met de andere manier waarop we les hebben moeten geven. Daardoor zullen er in plaats van cijfers, geschreven beoordelingen te zien zijn. De resultaten van de eind cito's staan er wel op vermeld. In principe organiseren we dit keer in verband met Corona geen rapportgesprekken. Als u toch graag met de leerkracht wil spreken kan dat telefonisch natuurlijk wel. In uiterste gevallen mogen we ouders op school ontvangen voor een persoonlijk gesprek. Dat kan alleen buiten de lestijden en rekening houdend met de 1,5 meter afspraak.
● Traktaties mogen vanaf nu weer wel, maar alleen verpakt gekochte, dus geenzelfgemaakte traktaties. Trakteren kan alleen in de eigen groep, dus niet aan andere leerkrachten of groepen.
● Er mogen nog geen gymlessen in de gymzaal worden gegeven. We zullen zoveel mogelijk op een andere manier voldoen aan de noodzakelijke bewegingsactiviteiten. Dat kan op het schoolplein of in het parkje zijn.

● De besprekingen en bijeenkomsten van de teamleden voor het onderzoek van het fusietraject met De Hoeksteen worden nog dit schooljaar weer opgepakt. In het nieuwe schooljaar zal er een studiedag komen voor de leerkrachten op 21 september òf op 1 oktober. Op één van deze dagen zijn de kinderen dus vrij. Houdt u daar alvast rekening mee.
● Gelukkig hebben we, ook al is het door de 1,5 meter maatregel in afgeslankte vorm, kunnen regelen dat de musical van groep 8 toch opgevoerd kan gaan worden voor de ouders van de leerlingen. Tevens regelen we dat de musical wordt gefilmd en komt er een livestream, zodat familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden toch live mee kunnen kijken.


We hopen dat we met elkaar op een fijne manier dit bijzondere schooljaar kunnen afsluiten en dat we juf Joke op donderdag 9 juli een onvergetelijk afscheid gaan bieden.

 

Met vriendelijke groet, namens het team,
Johan van Westenbrugge