Kwaliteit

Op www.onderwijsinspectie.nl vindt u meer informatie over de inspectie voor het onderwijs. Tevens kunt u inspectierapporten opvragen van basisscholen.

Het inspectierapport van OBS Wemeldinge kunt u ook hier op onze website vinden.

 

Ouderenquête

In het najaar van 2014 hebben de ouders/verzorgers een oudertevredenheidsenquête kunnen invullen over veel aspecten van de school. Hieronder kunt u het resultaat van het onderzoek downloaden.