Schooltijden

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

Maandag t/m Vrijdag

8.24 - 14.00 uur

 

Pauzes 

De groepen hebben pauze van 10.00 tot 10.15 uur of van 10.15 tot 10.30 uur.

Alle leerlingen mogen vanaf 8.15 uur in de groep binnen komen. Om te voorkomen dat kinderen al voor deze tijd in de groep komen is de ingang tot 8.15 uur op slot. Zo kunnen de leerkrachten tot die tijd nog voorbereidende werkzaamheden in de groep verrichten. De kinderen van groep 1 en 2 mogen in de klas gebracht worden, voor de andere groepen geldt dat de kinderen zelfstandig naar binnen gaan. Voor opvang van uw kind voor 8.15 uur verwijzen we u naar KIBEO, die de voorschoolse opvang verzorgt. De leerkrachten hebben pauze van 14.15-14.45 uur. Ze zijn dan niet te bereiken. Voor noodgevallen kunt u de school uiteraard wel bellen. Afspraken met leerkrachten kunt u maken na 14.45.