Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden voor OBS Wemeldinge. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat alle gemaakte plannen kritisch bekeken en, waar nodig, bijgesteld worden. Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, zoals wijzigingen in het schoolplan en het inzetten van ouders bij het onderwijs. Voor andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld voor aanstellingen of ontslag van schoolleiding, de vakantieregeling en bij een fusie. De verslagen van de GMR zijn op aanvraag bij de secretaris van de GMR  in te zien. De samenstelling is alsvolgt:

Ouder geleding:

  • Gerhard Kanis
  • Malu van Vredegem

Leerkrachten geleding:

  • Ilona Rottier
  • Leonie Schipper

U kunt communiceren met de MR via het volgende mailadres:

mrobswemeldinge AT alberoscholen DOT nl