Ouderbetrokkenheid

De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunen bij het organiseren van de vele activiteiten op school, zoals Sinterklaas, kerst en Pasen.

Leden:
Arno Moelker, Marieke Spee en Viona de Vilder.

In het reglement van de ouderraad staan als taken omschreven:

    • de bloei van de school bevorderen
    • bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren
    • ondersteunende werkzaamheden van ouders voor de school bevorderen
    • de belangen van ouders behartigen bij de MR en de schoolleiding.

Ieder jaar doet de Ouderraad verslag van hun activiteiten in het jaarverslag en leggen zij verantwoording af over de financiën.

 

Natuurouders

Wat doen de natuurouders?
Als  enthousiaste natuurouder groep  binnen OBS Wemeldinge organiseren we elk jaar een natuuractiviteit voor elke klas. Als natuurouder hoef je niet perse veel kennis van de natuur te hebben. Affiniteit met alles wat om ons heen  gebeurt en groeit en bloeit is wel wenselijk. Op dit moment zijn we met 15 natuurouders met elk  hun eigen  voorkeur en kennis: de een weet  veel van paddenstoelen, een ander van roofvogels, weer een ander houdt van organiseren en notuleren. “Het wiel” hoeft niet iedere keer opnieuw uitgevonden te worden, we hebben in sommige groepen steeds terugkerende onderwerpen. Het zoute water oftewel de Oosterschelde komt elk jaar in groep 7 aan bod en in groep 8 de waterzuivering of de Covra. Omdat we met een fijne grote groep zijn proberen we voor ieder de werkdruk zo laag mogelijk te houden, je hoeft niet met iedere activiteit mee te doen. Je pakt gewoon de activiteit(en) die je aanspreken.  We vergaderen tweemaal per jaar om het programma op te zetten en doen verder veel per mail. De voorbereiding van de activiteit gebeurt in kleine groepjes. We lenen veel leskisten van het MEC(Milieu Educatief Centrum ) in Goes. Deze leskisten bevatten kant en klaar lesmateriaal, wat ook ons werk een stuk makkelijker maakt. Ook zijn daar desgewenst elk jaar gratis bijzonder leerzame cursussen te volgen over allerhande "natuurlijke" onderwerpen.
 
Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over de natuurouders? Juf Dorine van Boekhout is het aanspreekpunt.