Ouderbetrokkenheid

De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunen bij het organiseren van de vele activiteiten op school, zoals Sinterklaas, kerst en Pasen.

Leden:
Arno Moelker, Marieke Spee en Viona de Vilder.

In het reglement van de ouderraad staan als taken omschreven:

    • de bloei van de school bevorderen
    • bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren
    • ondersteunende werkzaamheden van ouders voor de school bevorderen
    • de belangen van ouders behartigen bij de MR en de schoolleiding.