Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor 2018/2019 voor een geheel schooljaar is vastgesteld op € 25,00. Voor leerlingen die na 1 januari instromen is het bedrag €10,00.

Ieder schooljaar wordt aan het begin van het schooljaar een brief verzonden door de ouderraad met het verzoek om de ouderbijdrage over te maken.

Het bedrag bij voorkeur in één keer betalen t.n.v.;

Stichting Beheer Oudergelden OBS Wemeldinge

Rabobank NL88 RABO 03.686.03.806

S.v.p. voorzien van de naam en groep van de desbetreffende leerling(en).

 

Het betreft een vrijwillige bijdrage, die volledig wordt gebruikt voor het financieren van de vele activiteiten rond de feestdagen, de sinterklaascadeaus, bak- en knutselactiviteiten etc. Zonder deze bijdrage is dat niet of in mindere mate mogelijk. Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld, niet in de laatste plaats door de kinderen.