Ouderbijdrage

Waarom een ouderbijdrage?

Scholen ontvangen subsidie van het rijk voor het onderwijs, maar niet voor de activiteiten
georganiseerd door de ouderraad. Om dit te kunnen betalen vraagt de ouderraad een
bijdrage voor extra activiteiten, voor bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de
Paaslunch enz. Dit zijn activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte
lesprogramma, deze zijn puur georganiseerd om de tijd op school zo leuk en gezellig
mogelijk te maken.


Waaraan wordt dit bedrag besteed?
De vrijwillige ouderbijdrage komt volledig ten goede aan alle activiteiten welke
georganiseerd worden door de ouderraad. Per activiteit budgetteert de ouderraad zeer
nauwkeurig en dit wordt ook strikt opgevolgd. De ouderraad werkt niet met grote buffers,
waardoor kleine inkomensverschillen direct doorwerken in het budget van de activiteiten.
Onze doelstelling is wel om de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden.
Uiteraard is met veel meer geld veel meer mogelijk, maar of dit ook ten goede komt aan het
plezier en de beleving van het kind is maar zeer de vraag.


Ben ik verplicht om deze ouderbijdrage te betalen?
Vrijwillig betekent dat u niet verplicht bent om deze ouderbijdrage te betalen.


Niet betalen, soms gevolgen!
Scholen mogen leerlingen soms uitsluiten voor extra activiteiten, omdat ouders de
ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit mag als het gaat om een niet verplichte
onderwijsactiviteit. Laten we duidelijk zijn, dit valt niet binnen de doelstelling van de
ouderraad. Een kind van deze leeftijd kan er niets aan doen dat de ouders/ verzorgers de
vrijwillige bijdrage niet willen betalen. Wel moeten we reëel zijn: Wanneer door veel ouders
de bijdrage niet betaald wordt, moeten wij keuzes maken en zullen er activiteiten moeten
afvallen en dat zou toch een stuk minder gezellig zijn op school?
Vrijwillige Ouderbijdrage. Wel zo leuk voor ieder kind!