Ouderbijdrage

Waarom een ouderbijdrage?

Scholen ontvangen subsidie van het rijk voor het onderwijs, maar niet voor de activiteiten georganiseerd door de ouderraad. Om dit te kunnen betalen vraagt de ouderraad een bijdrage voor extra activiteiten, voor bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paaslunch enz. Dit zijn activiteiten die geen onderdeel uitmaken van het verplichte lesprogramma, deze zijn puur georganiseerd om de tijd op school zo leuk en gezellig mogelijk te maken.

 

Waaraan wordt dit bedrag besteed?
De vrijwillige ouderbijdrage komt volledig ten goede aan alle activiteiten welke georganiseerd worden door de ouderraad. Per activiteit budgetteert de ouderraad zeer nauwkeurig en dit wordt ook strikt opgevolgd. De ouderraad werkt niet met grote buffers, waardoor kleine inkomensverschillen direct doorwerken in het budget van de activiteiten. Onze doelstelling is wel om de vrijwillige ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Uiteraard is met veel meer geld veel meer mogelijk, maar of dit ook ten goede komt aan het plezier en de beleving van het kind is maar zeer de vraag.


Ben ik verplicht om deze ouderbijdrage te betalen?
Vrijwillig betekent dat u niet verplicht bent om deze ouderbijdrage te betalen.