Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunt bij het organiseren van de vele activiteiten op school. Het doel van de ouderraad is, buiten de verplichte lessen om, de kinderen een zo leuk mogelijke tijd op school te geven. Dit doen we door in samenwerking met het lerarenteam en met hulp van andere ouders activiteiten zoals o.a. de schoolfotograaf, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paasbrunch, afscheid van groep 8 en de laatste schooldag te organiseren.
Om het werk te verdelen wordt er per activiteit een werkgroep gemaakt welke, in samenwerking met een lid van het team, de activiteit organiseert.
Tevens ondersteunt de ouderraad het lerarenteam bij allerlei andere activiteiten waar hulp voor gewenst is. Hierbij moet u vooral denken aan de “Grote avond” en het pleinfeest voor de allerkleinsten.
De ouderraad verzorgt ook de financiële afhandeling van de schoolreis voor de groepen 3 t/m 6 en het schoolkamp van de groepen 7 en 8.
De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar, dit zijn vergaderingen van ongeveer 2 uur waarin alle activiteiten voorbereid en geëvalueerd worden.
Uiteraard staan wij altijd open voor nieuwe ideeën, maar ook voor opmerkingen of aanbevelingen rondom de activiteiten kunt u één van onze leden aanspreken.

 

Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit de volgende leden:
-Arno Moelker (voorzitter)
-Tracy McCabe (secretaris)
-Brianda Bruijnooge
-Margot Passieux
-Viona de Vilder